Školní družina

Informace pro rodiče

 

 

VÍTÁME VÁS V SEKCI "ŠKOLNÍ DRUŽINA"

Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 žáků.

Paní vychovatelka: Pavlína Haňková
 
 
Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY:

6,30 - 16,00

 

Ranní docházka:                    možný příchod od 6,30, odchod 8,05 (žáci odcházejí do tříd)

 

Odpolední docházka:             příchod podle rozvrhu vyučování (11,55, 12,50)

možné odchody: kdykoliv do 16,00

 

Upozornění rodičům:          Má-li být vaše dítě z družiny uvolněno jinak, než v hodinu určenou na přihlášce (Zápisním lístku), musí se nejprve prokázat písemným vyzváním rodičů (k dostání na webu školy nebo u paní vychovatelky ŠD – Uvolnění ze ŠD), opatřené datem a jejich podpisem.

 

Žák může navštěvovat odpolední ŠD pouze v případě, že dochází na oběd do školní jídelny.

 

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 50,- Kč měsíčně.

Platbu lze uskutečnit hotově paní vychovatelce nebo ve prospěch účtu 313 408 0257/0100.

Platbu je rodiče povinen uhradit do 20. dne v měsíci. A to buď na půl roku či celý školní rok

(do 20. září, nebo do 20. února daného školního roku).