Školní jídelna


Když láska prochází žaludkem


Ve školní kuchyni připravujeme přesnídávky, obědy a odpolední svačinky pro děti z mateřské školy, obědy pro žáky, zaměstnance i cizí strávníky. Při nákupu potravin je pro nás nejdůležitější kvalita. Spolupracujeme s osvědčenými dodavateli. Naše hlavní kuchařinka sklízí každý den slova chvály od malých i velkých strávníků. Je kreativní, usměvavá a vaří s láskou. Její jídlajsou pestrá, v yvážená a zároveň velice chutná. Máme nově vybavenou jídelnu. Stěny zdobí barevné sítě zaplněné obrázky malovanými našimi dětmi na téma zdravá strava. Zavedli jsme knihu přání a návrhů. Děti tak mají možnost podílet se na tvorbě jídelníčku, kromě toho se z de pravidelně objevují krásné vzkazy pro naše paní kuchařky. Jsme zapojeni do programu Skutečně zdravá škola. Pro děti a žáky každoročně zajišťujeme vzdělávací akce např. Zemědělství žije, Zdravá 5, kde se děti zábavnou formou her a soutěží dozvídají důle žité informace o nutnosti zdravého stravování i to, odkud se jídlo na našich stolech bere. Akce se konají ve třídách i ve školní jídelně. V jídelně se mimo jiné konala přednáška spojená s ochu tnávkou mléka a mléčných výrobků. Děti při ní vybíraly vítěze ve čtyřech kategoriích. Další přednáška byla spojena s ovocem a zeleninou. Zde se seznámily i s druhy méně známými. Dostaly příležitost samy si nakombinovat ovoce a zeleninu a připravit si z nich originální džus. Školní jídelna je místo, kde se stoluje i debatuje.
Mezi naše tradice patří: mikulášský balíček, „vánoční ananas“, velikonoční balíček, nezapomínáme ani na Den dětí, kdy naše malé oslavence čeká poobědové překvapení. V tyto významné dny máme vždy slavnostně prostřené stoly a vyzdobená okna. S plnými bříšky se školičkové děti každý den vydají do postýlek a školáčkové vzhůru do školní družiny za odpoledním dobrodružstvím.


 

Kdo se stará o naše bříška?

                Vedoucí školní jídelny: Bc. Radka Špírková

                 Hlavní kuchařka:           Iveta Ligenzová

                                          Pomocná kuchařka:       Ivana Liznerová

 

 
 
Dle provozního řádu ŠJ musí být strávník řádně přihlášen ke stravování do 7:45 hodin stávajícího dne a též, v případě nepřítomnosti, do 7:45 hodin stávajícího dne odhlášen.

Odběr oběda do nádob pro nemocné děti a žáky je možný pouze první den nemoci. Další dny je nutné oběd odhlásit, případně uhradit nedotovaný oběd.

Provozní doba pro výdej odnášených obědů je od 11:00 do 11:30 hodin

 

 


 

 

   

 

HODNOCENÍ JÍDELNÍČKU 

 

KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE

SE SÍDLEM V ÚSTÍNAD LABEM ze dne 31. 12. 2019

Hodnocení jídelníčku Základní školy a Mateřské školy Staňkovice dle Nutričního doporučení MZ ke Spotřebnímu koši za měsíc leden 2019

Výsledek hodnocení:

Jídelníček sestavený ve vaší školní jídelně pro měsíc leden 2019 hodnotíme celkově jako jídelníček s výbornou úrovní pestrosti pokrmů.

 

(Celá zpráva je k nahlédnutí v kanceláři vedoucí školní jídelny.)