Úvodem

Charakteristika naší školy

Venkovská škola rodinného typu se nachází v Ústeckém kraji, okres Louny.

ZŠ a MŠ se nachází v centru obce. V roce 2019 bylo vystavěno Obcí Staňkovice multifunkční hřiště, nabízí se možnost sportovního vyžití nejen během vyučování. Sepětí s přírodou prostřednictvím výuky venku umožňuje přilehlá zahrádka.

Díky výborné spolupráci školy s obcí děti velice dobře znají i prostory obecní knihovny, kterou navštěvují. Čtenářská gramotnost je podporována i školní knihovnou.

Výhody malotřídní školy

· Dostatečné a kvalitní vzdělávání v menším počtu žáků, což umožňuje vřelejší utváření vztahů učitel-žák, žák-žák

· Kooperace žáků – žáci získávají a zpracovávají informace nejen od učitele, ale také mezi sebou (propojení ročníků). Často dochází k situacím, že si žáci pomáhají, učí se samostatnosti a efektivně zpracovávat informace

· Individuální přístup, okamžitá zpětná vazba – posilování sebedůvěry, sebekontroly

· Zapojení slabších žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, posilování jejich sebedůvěry a vyzdvihování nadaných žáků

· Využití moderní techniky – PC, tabletů, interaktivních tabulí

· Moderní vzdělávací instituce, vyhledávaná i ve velkých městech, která nabízí plnohodnotné vzdělávání pro všechny děti rodinným prostředím a učitelem jako osobností, partnerem žáka, který je i poradcem, organizátorem, připraven vysvětlit, zhodnotit, objasnit a vytvořit klidné klima třídy

· Spolupráce se školkou, vzájemné navštěvování a propojení akcí – předškoláčci chodí pracovat do první třídy a školáci jim čtou nebo hrají divadlo

Kroužky malotřídní školy

· Taneční

· Ekokroužek, Zahradnický

· Grafomotorika                                             

· Čtenářské kluby                                                                                            

· Keramika

· Šikovné ručičky

· Jóga

 

MALOTŘÍDKA JE ZATÍM OTLOUKÁNEK, ALE LECKDY PŘEDČÍ I VELKÉ ŠKOLY